Privacy

Privacy policy

Inleiding

YourOnlineMagazine.com is een SAAS (Software As A Service) toepassing. Een internet platform waarmee u op een eenvoudige manier in staat gesteld wordt om uw eigen online magazine te publiceren.

In onze software zijn alle voorzieningen ingebouwd om uw online magazine aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) te laten voldoen.

Veel gebruikte begrippen:

  • Uitgever: Organisatie of persoon die van onze software gebruik maakt om zijn of haar eigen online-magazine uit te geven.
  • Betrokkene: Een ieder van wie persoonsgegevens worden geregistreerd.
  • Bewerken: Het toevoegen, aanpassen of verwijderen van gegevens.

 

YourOnlineMagazine.com en privacy

Privacy is voor YourOnlineMagazine.com van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zodat u er op van aan kunt dat de aan ons toevertrouwde gegevens in goede handen zijn.

 

Verwerking van persoonsgegevens

YourOnlineMagazine verwerkt de volgende persoonsgegevens:

Algemene gegevens

  • Gegevens over Uitgever ten behoeve van facturatie en het doen van BTW-aangifte.
  • Algemene contactgegevens van de door Uitgever opgegeven contactpersoon voor onze dienstverlening ten behoeve van het kunnen toetsen van de kwaliteit van onze dienstverlening, gewenste aanpassingen en uitbreidingen.
  • Algemene contactgegevens van de door Uitgever aangewezen beheerder (administrator) van het online magazine t.b.v. het functioneel en operationeel beheer van de toepassing.

 

Gegevens van personen die wijzigingen in het magazine mogen aanbrengen
Gegevens van een ieder die door de door uitgever aangewezen beheerder geautoriseerd is voor het uitvoeren van bewerkingen op het magazine. Minimaal zijn de volgende gegevens noodzakelijk:

  • Inlognaam, wachtwoord en de rol (de rol bepaalt welke bewerkingen door de betreffende persoon op het magazine gedaan kunnen worden). Deze gegevens kunnen alleen bewerkt worden door de door uitgever aangestelde beheerder.
  • Aanvullende gegevens t.b.v. bereikbaarheid binnen de organisatie van uitgever, te weten: de volledige naam, email-adres, bedrijfsonderdeel, afdeling, functie, telefoonnummer. Deze gegevens kunnen zowel door de door uitgever aangewezen beheerder als de betrokkene zelf worden bewerkt.

 

Gegevens van personen die het magazine mogen inzien (abonnees)
Indien het een ‘gesloten’ magazine betreft (alleen toegankelijk via een inlogprocedure) en de toegangscontrole (authenticatie) binnen ons systeem plaats vindt, dan worden minimaal het e-mailadres en het bijbehorende wachtwoord geregistreerd ten behoeve van het kunnen verlenen van toegang. Eventueel kunnen deze gegevens aangevuld worden met aanspreektitel (heer/mevrouw) en tenaamstelling (A.B. Geennaam). De aanvullende gegevens kunnen door de betrokkene (abonnee) zelf worden bewerkt dan wel door de door uitgever aangewezen beheerder dan wel een door deze geautoriseerde persoon.

 

MailChimp
Indien gebruik gemaakt wordt van het email marketing platform MailChimp voor het verzenden van aankondigingen van nieuwe edities. YourOnlineMagazine.com bevat een voorziening waarbij adreslijsten (zogenaamde 'mailinglists') in MailChimp via onze toepassing kunnen worden bewerkt. In dit geval fungeert ons systeem alleen als ‘doorgeefluik’ waarbij geen gegevens in ons systeem worden geregistreerd.

 

Persoonsgegevens die voorkomen in de content van magazines die via ons platform worden uitgegeven
YourOnlineMagazine.com heeft géén invloed op de content die door een uitgever wordt geplaatst in een online-magazine dat via ons platform uitgegeven wordt.

 

Cookies en aanverwante technieken

Wat zijn cookies?
Cookies zijn kleine tekstbestandjes met informatie die door uw browser op de harde schijf van uw computer worden opgeslagen.

Waarom cookies?
YourOnlineMagazine.com maakt alleen gebruik van cookies ten behoeve van:

  • Goede technische werking van het systeem
  • Het gemak van gebruikers (bij voorbeeld het opslaan van voorkeursinstellingen)

Gebruik van scripts
Ons systeem voorziet in de mogelijkheid om door middel van een Google Analytics (GA) script en/of een Google Tag Manager (GTM) script additionele gegevens ten aanzien van het gebruik van het magazine te verzamelen waarbij in de meeste gevallen cookies worden geplaatst. Deze scripts kunnen alleen door de door uitgever aangewezen beheerder worden geactiveerd en bewerkt. Het is aan uitgever om te bepalen of en zo ja op welke wijze deze hulpmiddelen ingezet worden en betrokkenen te wijzen op de mogelijke consequenties daarvan.

'Like' en/of 'Share' buttons
Tevens worden er cookies gegenereerd indien uitgever ervoor kiest om bepaalde artikelen te promoten binnen sociale netwerken zoals Facebook, LinkedIn, Google+, Twitter en anderen - door middel van het plaatsen van ‘Like’ of ‘Share’ buttons. Het is aan uitgever om te bepalen of en zo ja op welke wijze deze hulpmiddelen ingezet worden en betrokkenen te wijzen op de mogelijke consequenties daarvan.

Opmerking: Een gebruiker kan altijd via de instellingen van zijn of haar browser, het opslaan van cookies aan- of uitzetten dan wel cookies verwijderen.

 

Delen van gegevens met derden

YourOnlineMagazine.com deelt geen gegevens met derden tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst, de facturatie of het doen van BTW-aangifte.
 

Uw rechten

U heeft het recht uw gegevens in te zien, te laten corrigeren, of te laten verwijderen. Gegevens kunnen niet verwijderd worden voor zover deze nodig zijn voor de uitvoering van een overeenkomst, of voor zover de wet dat verplicht. Een inzage- correctie- of verwijderingsverzoek kunt u indienen per e-mail naar: rien.kok@cannapublishing.nl.

 

Algemeen

Indien u van mening bent dat YourOnlineMagazine.com niet voldoet aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) of u heeft opmerkingen ten aanzien van de wijze waarop wij de eisen van de AVG geïmplementeerd hebben, neem dan contact met ons op.  Wij zullen er alles aan doen om eventuele onvolkomenheden te herstellen en staan altijd open voor verbeteringen.

 

Contactgegevens

Rien Kok, beheerder YourOnlineMagazine.com namens uitgeverij Canna Editing & Publishing
avg@youronlinemagazine.com
06-16 68 33 44