Cookie policy

Cookie policy

Wat zijn cookies?
Cookies zijn kleine tekstbestandjes met informatie die door uw browser op de harde schijf van uw computer worden opgeslagen.

Waarom cookies?
YourOnlineMagazine.com maakt alleen gebruik van cookies ten behoeve van:

  • Goede technische werking van het systeem
  • Het gemak van gebruikers (bij voorbeeld het opslaan van voorkeursinstellingen)

Gebruik van scripts
Ons systeem voorziet in de mogelijkheid om door middel van een Google Analytics (GA) script en/of een Google Tag Manager (GTM) script additionele gegevens ten aanzien van het gebruik van het magazine te verzamelen waarbij in de meeste gevallen cookies worden geplaatst. Deze scripts kunnen alleen door de door uitgever aangewezen beheerder worden geactiveerd en bewerkt. Het is aan uitgever om te bepalen of en zo ja op welke wijze deze hulpmiddelen ingezet worden en betrokkenen te wijzen op de mogelijke consequenties daarvan.

'Like' en/of 'Share' buttons
Tevens worden er cookies gegenereerd indien uitgever ervoor kiest om bepaalde artikelen te promoten binnen sociale netwerken zoals Facebook, LinkedIn, Google+, Twitter en anderen - door middel van het plaatsen van ‘Like’ of ‘Share’ buttons. Het is aan uitgever om te bepalen of en zo ja op welke wijze deze hulpmiddelen ingezet worden en betrokkenen te wijzen op de mogelijke consequenties daarvan.

Opmerking: Een gebruiker kan altijd via de instellingen van zijn of haar browser, het opslaan van cookies aan- of uitzetten dan wel cookies verwijderen.